Vaccineren

Alles over vaccineren in Suriname

Wie?

Op dinsdag 22 februari zijn we in Suriname begonnen met het vaccineren van de eerste zorgmedewerkers. Het vaccin, geproduceerd door fabrikant AstraZeneca, is goedgekeurd door de World Health Organization (WHO) en de European Medicines Agency (EMA).

Het Covid-19-vaccin van AstraZeneca heeft van de World Heath Organization (WHO) een Emergency Use Listing (EUL) gekregen voor actieve immunisatie om Covid-19 te voorkomen bij personen van 18 jaar en ouder, inclusief personen ouder dan 65 jaar.

Maar we hebben nog niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Daarom zijn er een aantal prioriteitengroepen bepaald:

 • Groep 1: Gezondheidswerkers, frontliners bij Covid-zorg
 • Groep 2: Overige gezondheidswerkers
 • Groep 3: Bewoners van bejaardentehuizen en dialysepatiënten
 • Groep 4: Personen boven de 60 jaar en essentiele diensten
 • Groep 5: Personen op basis van medische indicatie (40 – 59 jaar) (Diabetes mellitus, hypertensie, sikkelcellen, hart- en vaatziekten, chronische longziekten, kanker)
 • Groep 6: Personen op basis van medische indicatie (18 – 39 jaar) (Diabetes mellitus, hypertensie, sikkelcellen, hart- en vaatziekten, chronische longziekten, kanker)
 • Groep 7: Overige risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met andere medische indicaties dan hierboven genoemd)

De Covid-19-vaccins zijn ontwikkeld volgens dezelfde wettelijke vereisten voor farmaceutische kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid als andere vaccins en geneesmiddelen. 

Het vaccin dat  in Suriname wordt gebruikt  is door de World Health Organization goedgekeurd.

Waar?

Alle ziekenhuizen in Suriname, maar ook RGD-poli’s, het Bureau voor Openbare Gezondheid (BOG) en de Medische Zending (MZ) zullen meewerken aan het vaccinatieprogramma. Hierdoor kan iedereen vlot en in een veilige omgeving het vaccin krijgen.

 

Vaccinatielocaties:

 • Ziekenhuizen:
  Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), s’Lands Hospitaal,
  Diakonessenhuis,
  St. Vincentius Ziekenhuis,
  Regionaal Ziekenhuis Wanica,
  Mungra Medisch Centrum (Nickerie)

 • Buiten het ziekenhuis: RGD-poli’s (Limesgracht, Lelydorp, Nickerie),
  Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG),
  Medische Zending (MZ)

Wanneer?

Online registratie:
Er is een online registratie formulier waarmee burgers zich kunnen registreren. Iedereen die toegang heeft (ouder dan 18 jaar) mag zich registreren.

De registraties worden gecheckt en er wordt telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de mensen om te verifiëren.

In dit gesprek wordt afgesproken waar en wanneer men zich kan laten vaccineren.

Hierna wordt men aangemeld op de afgesproken plek en wordt men op de afgesproken locatie en tijd verwacht.

Registratie via zorginstellingen:

Binnen de zorginstelling is er een vastgestelde procedure in verband met het vaccineren van het zorgpersoneel.

De registratielijst wordt hierna opgestuurd naar het Nationale Covid-19-vaccinatie Team.

Registratie via bejaardeninstellingen:

Binnen de bejaardeninstelling geschiedt de vaccinatie registratie volgens een procedure die met de directie (na overleg met de arts) van de bejaardeninstelling is afgesproken. De registratielijst wordt hierna opgestuurd naar het Nationale Covid-19-vaccinatie Team.

Registratie via dialysecentra:

Binnen de dialysecentra geschiedt de vaccinatie registratie volgens een procedure die met de directie (na overleg met de arts) van de dialysecentra is afgesproken. De registratielijst wordt hierna opgestuurd naar het Nationale Covid-19-vaccinatie Team.

Nadat u gevaccineerd bent, ontvangt u een vaccinatiekaart waarop aangegeven is wanneer u gevaccineerd bent en waar.

Ook staat op de kaart wanneer u terug moet voor de tweede dosis.