Covid-19 vaccin

Hoe werkt het Covid-19-vaccin?

Vaccins werken door het immuunsysteem van een persoon (de natuurlijke afweer van het lichaam) te stimuleren en voor te bereiden om een bepaalde kiem te herkennen en zich tegen die kiem of infectieziekte te verdedigen. Als je dan later met het virus besmet raakt, herkent je immuunsysteem het virus en, omdat het al voorbereid is om het virus aan te vallen, beschermt het je tegen dat virus, bv. Covid-19.

In Suriname zal vooralsnog gebruik worden gemaakt van het vaccin dat door AstraZeneca geproduceerd is.

Hoe werkt het Covid-19-vaccin?

Het Covid-19 vaccin van AstraZeneca is een vectorvaccin dat is ontwikkeld om ziekte als gevolg van het coronavirus te voorkomen. Het is goedgekeurd voor gebruik.

Het Covid-19 Vaccin AstraZeneca beschermt tegen het coronavirus. Het is bestemd voor volwassenen (van 18 jaar en ouder) en helpt het afweersysteem van het lichaam om de ziekte Covid-19 te voorkomen.

Het vaccin bestaat uit twee prikken, waarbij de tweede prik vanaf 8 tot en met 12 weken na de eerste prik gegeven wordt. Voor optimale bescherming tegen ziekte als gevolg van het coronavirus is de tweede dosis noodzakelijk.

Hoe werkt het?
Dit coronavaccin is een zogenoemd vectorvaccin. Bij een vectorvaccin wordt gebruik gemaakt van een bestaand, onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus), waar een klein stukje van de genetische code van het coronavirus aan wordt toegevoegd. De vector, zoals we het dan noemen, wordt zo aangepast dat hij zich niet meer kan vermenigvuldigen en geen ziekte veroorzaakt. Wel stimuleert de vector het afweersysteem om antistoffen aan te maken tegen het spike-eiwit van het coronavirus. Komt het lichaam later nog eens in aanraking met het coronavirus? Dan wordt het virus herkend en maakt het lichaam meteen antistoffen aan.

Werkzaamheid
Het Europese Medicijnagentschap EMA heeft op 29 januari 2021 een positief advies afgegeven voor dit coronavaccin van AstraZeneca, waarna de Europese Commissie een voorwaardelijke handelsvergunning afgeeft. Het positief advies betekent dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen. Het vaccin is onderzocht in enkele klinische studies in het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. Het onderzoek vond plaats onder bijna 24.000 deelnemers van 18 jaar en ouder. Daaruit is gebleken dat de werkzaamheid van het vaccin 60% is. Dit betekent dat als er zonder vaccinatie 100 mensen ziek zouden zijn, er met dit vaccin nog maar 40 ziek worden.

Het vaccin is niet goedgekeurd voor kinderen. Er zijn momenteel geen data beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid bij kinderen.

Voor mensen van 55 jaar en ouder zijn nog niet genoeg resultaten beschikbaar om conclusies te trekken over de mate van effectiviteit van dit vaccin voor deze groep. Wel is er betrouwbare informatie dat het vaccin veilig is voor deze doelgroep. Gebaseerd op ervaringen met andere vaccins, is te verwachten dat het vaccin ook in deze groep bescherming biedt.

Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen van het Covid-19 vaccin van AstraZeneca zijn gevoeligheid en pijn op de plek van de prik.
Deze milde bijwerkingen komen vaak voor, maar verdwijnen ook na een aantal dagen. Ook spierpijn kan voorkomen, net als vermoeidheid, verhoging en koorts, koude rillingen, gewrichtspijn en misselijkheid.

Bijwerkingen

Mocht u ernstige bijwerkingen waarnemen nadat u bent gevaccineerd, dan kunt u bellen naar 855 4611 of 813 6781

Ontwikkelen en testen van coronavaccins

Covid-19-vaccins worden ontwikkeld volgens dezelfde wettelijke vereisten voor farmaceutische kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid als andere geneesmiddelen. De ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe behandeling wordt opgedeeld in vier fasen.

Fase I-studie
De veiligheid en de werking van het geneesmiddel worden getest op een groep gezonde deelnemers of een heel beperkte groep patiënten met een zeer specifieke aandoening. Er wordt nagegaan wat de algemene effecten zijn (bijvoorbeeld opname in het bloed) en of er onmiddellijke nevenwerkingen zijn.

Fase II-studie
Het nieuwe product wordt bij een beperkte groep patiënten (20 à 50) getest. Het product wordt nu dus toegediend aan mensen die er beter van kunnen worden. Men gaat na of het product het verwachte resultaat oplevert, en de dosering en het toedieningsschema worden op punt gesteld. De bijwerkingen worden verder onderzocht.

Fase III-studie
Het product wordt op grotere schaal (100 tot 2000 of meer) en op langere termijn getest. De zeldzamere bijwerkingen komen hierbij aan het licht. Sommige patiënten krijgen de standaardbehandeling of een nep-product (‘placebo’) en andere patiënten krijgen de nieuwe behandeling of het nieuwe product. De resultaten worden vergeleken. De meeste geneesmiddelenstudies in ziekenhuizen zijn fase III-studies.

Fase IV-studie
Nadat het product op de markt is gebracht, wordt het verder opgevolgd om zeldzame bijwerkingen en de resultaten op lange termijn te bestuderen.
Versnelde procedure, maar even veilig
Wat anders is voor Covid-19-vaccins, is dat de ontwikkeling en mogelijke goedkeuring van een vaccin op alle niveaus voorrang krijgt vanwege de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en dus sneller verloopt. Hierbij werd toegelaten dat verschillende fasen in de ontwikkeling van de vaccins overlappen: zo kunnen fase 3 studies starten parallel met de fase 2 studies. Dat betekent niet dat de vaccins daarom minder veilig zouden zijn. Ze worden ook op een ruime doelgroep getest.