Registreren

Belangrijk te weten voordat u dit formulier invult:

Bij wie komen de gegevens van het registratieformulier terecht?
Uw gegevens komen terecht bij het ministerie van Volksgezondheid (de beheerder van de gegevens), alleen bij de, van beroepswege, bevoegde noodzakelijke personen.

Waar slaat het ministerie van Volksgezondheid mijn gegevens op? Zijn mijn gegevens goed beveiligd tegen hackers?
Uw gegevens worden online op een beveiligde server opgeslagen. Deze server is beveiligd door HTTPS, een beveiliging van de onlineverbinding te herkennen door het “slotje” symbool.
Dit symbool geeft aan dat de verbinding beveiligd is.

Hoe ben ik beschermd tegen misbruik en oneigenlijk gebruik van mijn gegevens?
Bij het compleet invullen van uw gegevens bij registratie verklaart u tevens dat deze naar waarheid zijn ingevuld en dat uw gegevens slechts gebruikt mogen worden voor de COVID-19-vaccinatieregistratie. Dit wil zeggen dat het niet toegestaan is dat uw gegevens voor andere doeleinden gebruikt, gedeeld, gepubliceerd of bekend gemaakt worden.

Ondanks er nog geen wet is voor de expliciete bescherming van uw persoonsgegevens in Suriname, heeft u een onschendbaar recht op privacy. U kunt daarom ook rekenen op de bescherming en beveiliging van uw gegevens vanwege de ethische en morele verantwoordelijkheid van ons beroep. Personen, die van beroepswege toegang hebben tot uw gegevens, hebben de plicht om die slechts te gebruiken voor de COVID-19 vaccinatieregistratie.

Niet gelukt?