De geestelijke leiders waren heel goed vertegenwoordigd bij het Academisch Ziekenhuis.
Er waren leiders van de Christenen, de Moslims, de Hindoes en de Protestanten.

Ze zeggen dat het een morele plicht is, een bijdrage in de strijd tegen het coronavirus, maar bovenal een daad van naastenliefde. Dit moet niet alleen de gedachtegang van gelovigen zijn, maar van elke Surinamer die naar het normale leven terug wil gaan.

Ze drukken de gelovigen, en niet gelovigen op het hart, om zich goed te laten informeren.
De vaccinatie nemen is uiteindelijk een persoonlijke keus.