Het ministerie van Defensie heeft in het kader van de bewustwording tegen Covid-19 dinsdag een reeks aan voorlichtingssessies gehouden om het personeel te informeren over het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Zowel het militair als burgerpersoneel werden hierbij gelijk in de gelegenheid gesteld om zich te laten registreren. Majoor Eleen Simson, arts binnen het Nationaal Leger, zegt dat militairen altijd nog de vrije keus hebben om zich tegen het virus te vaccineren. 60-plussers en 40-plussers met een aandoening vallen onder de prioriteitsgroep. “Alle gepensioneerde militairen die boven de 60 jaar zijn en die hun naam hebben opgegeven, worden gezet voor een afspraak. En alle 40-plussers die hebben aangegeven dat ze een aandoening hebben, waaronder diabetes, hypertensie (bloeddruk), epilepsie, kanker, HIV, jicht en overgewicht, worden ook gezet voor een afspraak”, benadrukt Simson. Op het terrein van het ministerie aan de Kwattaweg hebben zich dinsdag 45 personen geregistreerd. Zowel majoor Simson en lieutenant Sherilyn Djojomoenawi waren belast met de voorlichtingssessie. Zij hebben hierbij ook diverse vragen van de manschappen aangehoord en beantwoord. De bedoeling is dat hiermee alle twijfels en onduidelijkheden over het vaccinatieproces wordt weggewerkt. Majoor Simson voegt eraan toe dat zolang de vaccinatiecampagne doorgaat, een ieder zich door mag laten registreren. Dan kan via de Covid-Hotline van Defensie op het contactnummer 8410952. Ook is de onlineregistratie mogelijk via www.laatjevaccineren.sr.